سلام عزيز دوست داشتنی .

تازگيها شبهام داره قشنگ ميشه. چيزی هست که بهش فکر کنم. اصلا داره يجور ديگه ميشه يه جور خوب . يه کسی هست که داره چيزی را در من عوض می کنه . داره يه پل پنهانبه من هديه ميده که من هم دارم سعی می کنم قبولش کنم . دارم سعی ميکنم ازش رد بشم .به همه چيزهای خوب سلام کن .


سلام !!09.gif

/ 0 نظر / 42 بازدید