کوچولو

هيچکس نميگه امير تو بهتر از ديگران تو فاميل انگليسی صحبت ميکنی .
هيچکدوم نميگين امير تو خوب بازی ميکنی ، خوب تدريس ميکنی ، خوب عروسک گردانی میکنی ، قصه قشنگ میگی .
هيچکسی نميگه امير تو به نرم افزار های رشته ات ، به زبانهای برنامه نويسی ، به ... تسلط داری .
هيچکس نميگه امير تو زيباترين چشمهايی را داری که ديدم .
کسی نميگه امير تو خوب صحبت ميکنی ، هيچوقت دروغ نميگی . نشده بی عدالتی کنی یا از نا حق طرفداری کنی .
کسی نيست بگه امير تو با زبانت منو تا حالا آزار ندادی .
کسی نمیگه امیر تو تا حالا نشده کاری را قبول کنی و به بهترین وجه انجام ندی ، چقدر خوب مدیریت میکنی یا چه ایده های خوبی داری .
هيچکسی نميگه امير نشده مشکل کامپيوتری داشته باشم و تو حل نکرده باشی .
هيچ کسی نميگه امير نشده تا حالا ازت کمکی بخواهم و تو بهم کمک نکرده باشی .
کسی نميگه امير تو آدم باهوشی هستی‌ ، اطلاعات وسيعی داری ، به همه چيز درست فکر ميکنی .
کسی نميگه امير تو نگاه قشنگی داری ، شعر های زيبايی ميگی .
همه ميگن امير تو چاق شدی .
امير تو بدقولی مي کنی .
امیر تو ۶ سال درست را طول دادی .
امیر تو ۲۰ ، ۳۰ واحد افتادی .
امیر تو پول نداری ، اقتصاد حالیت نیست ،پیشرفت نمی کنی .
امیر تو طرفت را نشناختی ، رودست خوردی .
امیر تو لوسی .
امیر تو به همه سواری ميدی .
امير تو از زندگی عقبی .
امير تو به اون چيزايی که ميخوای ، به اون چيزايی که حقته نميرسی .
امير هميشه يکی بايد مواظبت باشه .
امير تو مشکل داری با آدمها نميسازی ، دوستان زيادی نداری ، اونهايی هم که هستن همه ميخوان ازت استفاده کنن .

و من بايد بگم ، ميخواهم بگم ...

خوب هيچی نيست که بگم ، فقط مجبورم سعی کنم اينهمه مشکلات موجود توی خودم را برطرف کنم .
و تازه اونوقت هنوز هستند کسايی که نبوغ کشف ايرادات تازه ای در من را داشته باشن.

/ 4 نظر / 13 بازدید
parisatiss

امير آقا؛تا اون جايی که ميدونم و ميتونم که بدونم شما هيچ ايرادی نداری!بی نظيری!وبلاگت هم خيلی قشنگه.

katrina

سلام.باز هم من.الهيييی!آخه اين استاد من چرا انقدر تنهاست و هيچ کس براش پيام نميده!خوب ايراد نداره.مگه من مردم؟

mahdie

همه اون چيزايی که گفتی داشتی داری من فهميدم با دلم اما يه چيزو يادت رفت يه روح بزرک و يه قلب مهربان که قيمت نداره

fargol

امير عزيز همه چيزهای خوب دنيا برای کسانی است که جايی هم برا ديگران دارند اما يادت باشه: تابه پروانه شدن راهی نيست رفتن ازپيله به سوی خودنور تاتمام پرواز تاخداگونهشدن يک من هست فاصله اينهمه کم فاصله وه چه زياد پل به درياخواهی زد اگرازعشق تمامش را سيراب شوی!!!! خوش به حال آنهايی که تو دوستشان هستی