ما

من فکر می کنم ما يک گروه هستيم :
کاوه
مهدی
محمد
و من
گهگاه شايد از برادر بهم نزديکتر . يه جورايی خيلی خوب داريم همديگر را کامل می کنيم. کاوه و مهدی و محمد آخر فيلم و مسايل مربوط به اون هستند . کاوه نمونه احساسات تنده، در همه جهاتش و نمونه يه آدم دوست داشتنی و پاک. البته بی رحم با ديدی پايدار و ايستا و متعصب . مهدی که اعجوبه است !!!فيلسوف جمع ما آخر عشق ايتاليا و اما حاتمی کيا !! نمونه آدمی که تو نميتونی درکش کنی و کامل بفهميش . در واقع يه مرد عمل اما در مواردي که حسش باشه و مهمتر اينکه توجيه منطقی داشته باشه !در برابر کاوه که اصولاٌ همِشه داره يه کاری را شروع ميکنه و هميشه آماده به کمکه ، مهدی هميشه کارهاش را تا حد ممکن درست انجام ميده ( البته اگر کاری را انجام بده !!! ) کاوه و مهدی جفتشون متخصص مسايل سياسی هم هستند !! (نظريه پردازان گروه!!! ) برعکس من که کاری به اين کارها ندارم . در مقابل محمد هم هست – ستون اسلام گروه !!! – محمد يعنی آخر خوبی و بد قولی . برعکس من که هر کاری قرار باشه انجام بدم تو بوق و کرنا مي کنم آخرش هم هيچ بخاری ازم بلند نمي شه ، محمد در سکوت چنان با دقت و درست کارهاش را انجام ميده که یک هو چشمهات را باز مي کنی ميبينی اون بالا بالا هاست !!! (البته اگر خواب نمونه ها !!) آخر تعصب روی هرچی که يه ذره بوی سجاده ازش به مشام برسه . پايان فيلم وسينما و هرچی پست-مدرن باشه.گرچه کاوه بيشتر کارگردانی کرده و مهدی هم بيشتر فيلم برداری اما بدون شک کارگردان ترين فرد جمع محمده و البته نابازيگرترين ماها ، اما کيه که قبول کنه ؟
دلم میخواد ببينم ميتونم لغات مرتبط با بچه ها را ليست کنم يا نه ، خوب فکر کنم اينجوری درسته :
کاوه : احساسات تند . برنامه ريزی . پاکي . عجله . فيلم و سينما .تعصب .ديد ايستا .محبت . غم . گمشدگی .خنده. جو گيري.
مهدی : فلسفه . فوتبال (ايتاليا ).فيلم (حاتمي کيا ). غربت . محبت . منطق . دوربين . نگاه .
محمد: عشق . پاکی .بدقولی. محبت .برق.سروش جوان !!! فيلم . سينما . زير نور ماه . جو گيري.لبخند.مدير .مدرسه . ايمان و از همه مهمتر محمد .
ميبينيد ؟ من چقدر خوشبختم در دنياي زيبايي زندگی ميکنم با دوستان خوبي که حتي عصبانيت هاشون ، تنبل هاشون و بدقولی هاشون برام پر از زيبایی و شاديه . بخاطر همه چيز ممنونم .

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهدي

سلام . اين مهدي كيه؟!!!!!!!!!!!!