دوستی ، دوست عزيزی ، اين نوشته را برای من فرستاده بود ، نمی دانم ماله کيه :

« چشم انتظار بارانی هستم ، که پلک بر هم بگذارم باريده است »

/ 0 نظر / 12 بازدید