باز هم با تو ميرقصم ، باز هم ميخنديم

باز هم با تو غصه را در آستان روز قربان می کنيم

باز هم ...

اين ها همه

غم ويرانگر اگر بگذارد.

/ 1 نظر / 8 بازدید
katrina

ميذاره!باور کن ميذاره!اگه ما قوی باشيم.