تردید

    از نو شروع کردن برای هرکسی یه معنی داره. برای بعضی ها مهاجرت یا حتی ازدواج دوباره از نو شروع کردن نیست. برای بعضی ها فروختن خونه و خرید یه خونه دو کوچه بالاتر هم معنی از نو شروع کردن داره. منظقیه اگر فکر کنیم هرکسی برای بهتر زندگی کردن از نو شروع کنه اما اینکه بشه به ترس این رها شدن و از نو ساختن پیروز شد فقط در گفتار ساده است. 

    فکر میکنم گاهی تلاش برای بهبود وضع موجود از اینکه بخواهیم از نو شروع کنیم شجاعت و مردانگی و از خود گذشتگی بیشتری میخواد.

/ 0 نظر / 23 بازدید