زود باش،پس کی وقتش ميشه؟

میدانم که باید درس بخوانم،میدانم. اما یه چیزی داره وجودم را قلقلک میده . یه چیزی هست که میخواهد منو دنبال خودش بکشونه اما نمیدونم چیه.

ببینم اگه یه روز ببینید که من رفتم،هیچ جا اثری ازم نیست ، تعجب می کنید؟

/ 0 نظر / 9 بازدید