نداشته ها و داشته های پیچیده بانوان سرزمین من

یکی از مواردی که حتی تغییر رژیم در ایران هم در آن بهبودی ایجاد نمیکند وضعیت خانم ها در ایران است. برای بهبود این وضعیت همراه با سوادآموزی باید به کودکان فرهنگ آموخت. مادرها باید دختران و پسرانشان رو آموزش بدهند به اینکه حقوق همدیگه رو بشناسند. در یک جامعه آرمانی هیچ نقشی برای یک جنسیت "تعریف شده" نیست. همه چیز باید بر پایه انتخاب و هماهنگی شکل بگیرد. ما از این جامعه آماری دوریم ولی این به این معنی نیست که در دو فضای مختلف سیر کنیم.
برای شروع، دوستان نرینه من، با هرکس که دیگری رو به زن ذلیل بودن متهم کرد، چه نرینه بود چه مادینه به شدت محکم و بدون لبخند برخورد کنید. با هر اشاره ای به نقشی ثابت شده یا تصوری تثبیت شده ستیز کنید. نه مردها راننده بهتری هستند و نه خانم ها آشپز بهتری. از خودمان و اطرافمان شروع کنیم تا کم کم جامعه درست بشه. مودب باشبم و به دور از ستیزه. با ایمان حرف بزنیم تا در دل بنشینه. نه مرد ها تاج سرند و نه خانم ها. با همین تصویر برابر، همراه با احترام بریم جلو و در این مسیر مثل نسیم بهاری باشیم که از هر خشک و مرده ای، زنده سبزی میسازه.
گرچه این چند کلمه رو راهنما هشتم مارچ بود، نباید فراموش بشه که همیشگیه. این حرکت از بالا به پایین یا برعکس نیست، از شما به کنار دستی اتان است. این موج رو ایجاد کنیم و مادران، خواهران، همسران، دختران و عزیزانمون رو به جایگاه درستشون در جامعه برگردانیم. 
امیدوارم روزی برسه که فمینیسم در ایران ریشه کن شده باشه، چون نیازی بهش نباشه.

/ 0 نظر / 6 بازدید