سلام :

چند روزيه که سرم را شلوغ کردم . نميدونيد چقدر خوبه !!!  دو تا کار تئاتر شروع شده که قراره دو تای ديگه هم شروع بشه . الان هم از فردا پس فردام وقت قرض گرفتم که تونستم بيام اينجا چيز بنويسم !! حالا غرض از مزاحمت : يکی از کارها يکشنبه ای که داره مياد اجرا ميشه . از ميع دوستان و دوستداران دعوت ميشه قدمهاشون را بگذارند روی چشم من و تشريف بيارند . ساعت اجرا ۴ بعد از ظهره و مانش هم سالن استاد سمندريان در دانشکده هنرهای دراماتيک دانشگاه تهران . بيايد ها ، باشه ؟البته اگر دير کنيد جا بهتون نميرسه ، از الان گفته باشم که شاکی نشيد !!!

********************

پانويس (با تاخير)

اين هم بخاطر محمدم :

برای اينکه بيايد دانشکده هنرهای زيبا اول بيايد در ۵۰ تومنی بعد سرتون را بيندازيد بالا و بيايد تو تا نگهبانی بهتون گير نده ( ژست شما خيلی اهميت داره خيلی بيخيال باشيد و اگر همراه داريد در مئرد يک استاد يا هر چيز ديگه - مثلا کوددادن به درختان دانشگاه!!!- با او صحبت کنيد .) بعد تا تقاطغ بيايد جلو و بپيچيد سمت راست ( راست اين وره يا اون وره ؟ ) روبروتون چند تا ساختمونه . تا طاقی اونها پيش بيايد و اون طاقی را به سمت راست  ( همون طرفه که اون دفعه پیچيديد ) بپيچيد و از پله ها هم بيايد پايين . حالا آدرس دانشکده را بپرسيد  ( نپرسيد سنگين تريد چون بغلش وايساديد !! ) اما اگر کسی گفت بايد بريد نارمک به من فحش نديد چون بی شک داره سرتون گول ميماله .

/ 5 نظر / 12 بازدید
kathy

kash mitoonestam biam, omidvaram ke movafagh bashi va ejraye khoobi dashte bashin :)

zs

سلام دعا کن بتونم بيام چون خيلی دوست دارم بيام و کارت رو ببينم

محمد ـ رها

سلام......اميد وارم اجرای خوبی داشته باشی...امير وقتی می خوای ادرس بدی درست و حسابی ادرس بده همه که نمی دونن دانشکده هنر ای دراماتيک دانشگاه تهران کجاست......شايد ندونم همون در ۵۰ تومانيه ميدون انقلاب رو بايد بيايی تو ..دست راست بپيچيو..........

zs

بابا آدرس............