ولی رفت

یه زمانی بدون زحمت، خیلی آروم یه گوشه از زندگیت را ساخت، مال خودش کرد.جای پاش را اون جا گذاشت.

خودش را توی تو جا گذاشت.

/ 0 نظر / 9 بازدید