راستش را بگو

خودت ميدونی وقتهايی هست که بهت احتياج دارم
خودت ميدونی اوقات زيادی هست که بهت نياز دارم
فقط اينو بهم بگو . فقط همينو بهم بگو که اون مواقع که نيستی کجايی .

/ 2 نظر / 8 بازدید
F

به همون اندازه كه طلب كني مياد

katrina

همين جا.تو قلب شما!