چقدر دلتنگم

تو ميروی و من دلم
برای خودم
تنگ ميشود

/ 1 نظر / 9 بازدید
AVA

سلام ......بدجوری دلتنگی....برای رفع دلتنگی به من سر بزن اگر رفع نشد ...هر چه ميخواهد دل تنگت بگو.........منتظرم ها ................