بازگشت غازها

من پاییز به سَسکتون آمدم. میشه گفت مهاجرت غاز ها رو ندیدم. وقتی رسیدم دسته های چند تایی از آخرین گروه غازها رو میشد دید که به سمت جنوب میرفتند. بهار آمده و غازهای عجول و جوان برای شاید برای اینکه جاهای بهتر رو بگیرند به اینجا برگشتند. کنار آبگیرهای کوچک میشه این پرنده های زیبا رو دید که تنی به آب زدند یا دارند زیر آفتاب درخشان شهر استراحت میکنند. امروز فهمیدم که بیشتر این غازها به خلیج مکزیک رفتند!! وای چه مسیر طولانی و دشواری! اون هم فقط برای چند ماه. دیدن پرواز این پرنده های پرسر و صدا و ماجراجو شادی رو به دل میاره. 

تصاویر مهاجرت 1.3 میلیون نفری غازها از خلیج مکزیک به فلات مرکزی کانادا

----------------------

---------------

/ 1 نظر / 47 بازدید
shadi

inja che khoob shode! sale no mobarak, khoone tekooni mobarak