کمی در مورد کانون تیاتر

کانون تیاتر دانشگاه علم و صنعت یکی از کانون های فرهنگی و هنری فوق برنامه این دانشگاه صنعتی است که در نمودار سازمانی کنونی این دانشگاه زیر مجموعه مدیریت امور فرهنگی دانشجویان از بخش های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است. این کانون از پیش از انقلاب سال 1357 وجود داشته و فعالیت میکرده است. پس از دانشگاه فعالیت این کانون کم شده و سپس به کلی متوقف شد. بعد از آغاز به کار دولت سیّد محمّد خاتمی و توجه ویژه به امور فرهنگی و هنری این کانون به همراه کانون های موسیقی، شعر و ادبیات و فیلم و سینما دوباره فعال شدند. برخی از اجراهای این کانون عبارتند از

کانون تیاتر در بهار سال 1382 به دلیل کارشکنی های مدیریت فرهنگی بسته شد ولی من دوباره راه انداختمش. امیدوارم در دولت جدید فعال تر باشه.
/ 0 نظر / 28 بازدید