من با تو قهرم

کسی که با تو قهر ميکنه دلش ميخواهد اين را بهت بگه که
يا احتياج داره بيشتر دوستت داشته باشه
يا اينکه احتياج داره بيشتر دوستش داشته باشي.
.
.
.
.
.
.
من با تو قهرم
28.gif

/ 1 نظر / 10 بازدید
elham

توی آشتی نشون بده خواسته هايت را